Phát tờ rơi "Phát tờ rơi đúng khách hàng đúng mục tiêu, không làm thất thoát tờ rơi"...»Tìm hiểu thêm

twitterfacebook  Đánh giá
top google


Bảng giá in tờ rơi


IN TỜ RƠI A5

(14.7 X 21)

Loại giấy Couche 150 gsm, in 2 mặt, 4 màu không cán màng
2.000 tờ 1,980,000 1,680,000 1,440,000
Khuyến mãi: 1,152,000
4.000 tờ 2,640,000 2,400,000 1,980,000 1,440,000
Khuyến mãi: 1,656,000 
10.000 tờ 5,160,000 4,080,000 3,540,000 2,880,000
Thời gian 2 ngày 3 ngày 4 ngày 7 ngày

IN TỜ RƠI A4

(21 X 29.7)

Loại giấy Couche 150 gsm, in 2 mặt, 4 màu không cán màng
1.000 tờ 1,920,000 1,680,000 1,440,000
Khuyến mãi: 1,140,000
2.000 tờ 2,520,000 2,280,000 1,920,000
Khuyến mãi: 1,644,000
4.000 tờ 4,680,000 3,840,000 3,000,000 2,580,000
5.000 tờ 5,040,000 3,960,000 3,540,000 2,820,000
10.000 tờ
7,320,000 5,640,000 4,920,000
Thời gian 2 ngày 3 ngày 4 ngày 7 ngày

IN TỜ RƠI A3

(29.7 X 42)

Loại giấy Couche 150 gsm, in 2 mặt, 4 màu, không cán màng
1.000 tờ 3,840,000 2,880,000 2,280,000
2.000 tờ 4,800,000 3,600,000 3,000,000
5.000 tờ 8,280,000 7,320,000 5,640,000 4,800,000
Thời gian 2 ngày 3 ngày 4 ngày 7 ngày

IN TỜ RƠI

1 MẶT

Loại giấy Couche 150 gsm, in 1 mặt, 4 màu, không cán màng
Khổ A4 (21x29.7 cm) A3 (29.7x42 cm)
250 tờ 540.000 900.000
500 tờ 720.000 1.260.000
Thời gian 4 ngày 4 ngày

IN TỜ RƠI

2 MẶT

Loại giấy Couche 150 gsm, in 2 mặt, 4 màu, không cán màng
Khổ 10 x 15 cm 10 x 20 cm A5 A4 A3
1.000 tờ 960.000 1.020.000 1.080.000 1.440.000 2.280.000
Khuyến mãi: 1,140,000
2.000 tờ 1.188.000 1.260.000 1.440.000 1920000 3.000.000
Khuyến mãi: 1,080,000 Khuyến mãi: 1,080,000 Khuyến mãi: 1,152,000 Khuyến mãi: 1,644,000
4.000 tờ 1500000 1620000 1980000 3.000.000 4.740.000
Khuyến mãi: 1,320,000 Khuyến mãi: 1,440,000 Khuyến mãi: 1,656,000
5.000 tờ


3.540.000 5.640.000
10.000 tờ

3.540.000 5.640.000 9.540.000
Thời gian 4 ngày

IN CATALOGUE
Quy cách in Khổ A4, In 4 màu, Giấy Couche 150gsm, đóng 2 kim giữa
Số lượng 50 cuốn 200 cuốn 500 cuốn 1.000 cuốn
12 trang 2,280,000 5,040,000 5,760,000 7,080,000
16 trang 2,940,000 6,480,000 7,560,000 9,420,000
20 trang 3,540,000 8,040,000 9,480,000 11,820,000
24 trang 4,200,000 9,540,000 11,280,000 14,400,000
28 trang 4,860,000 11,040,000 13,080,000 16,560,000
32 trang 5,520,000 12,480,000 14,880,000 18,960,000
Thời gian 4 ngày 4 ngày 4 ngày 4 ngày


IN NAME CARD
Quy cách in Bristol 280 gsm, in và cán màng mờ 2 mặt
Số lượng 5 hộp 10 hộp 20 hộp
Khổ 5,3 x 8,8 140,000 190,000 290,000
Thời gian 3-4 ngày

Tìm kiếm

Sách hay

Bí mật của may mắn T...

Khách hàng

  • Always photo

thống kê

Hiện có 7 khách Trực tuyến

số liệu thống kê

Các thành viên : 7241
Nội dung : 135
Số lần xem bài viết : 614750